Daily Archives: September 5, 2017

«Լողափնյա աշուն» նախագիծ

This gallery contains 18 photos.

Gallery | Leave a comment

Մատիկներ

Բութ մատն ասաց. – Գայլը ելավ, Ցուցամատն ասաց. – Ո՞րտեղից եկավ, Միջնամատն ասաց. – Սարից եկավ, Մատնեմատն ասաց. – Եկեք փախչենք, Ճկույթիկն ասաց. – Ես պստիկ եմ, ես ճստլիկ եմ, ոտքեր չունեմ, ձեռքեր չունեմ, ինչպե՞ս փախչեմ:

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նյութեր | Leave a comment