Daily Archives: September 12, 2017

Ճամփորդները

Աքլորը մի օր կտուրը բարձրացավ, որ աշխարհք տեսնի։ Վիզը ձգեց, երկարացրեց, բայց բան չտեսավ, դիմացի սարը խանգարում էր։

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր | Leave a comment