Կոմիտասյան օրեր

Կոմիտասյան օրեր- սեպտեմբերի 23-հոկտեմբերի 7-ը:

Նախագիծը առաջին դասարանցիների համար է:

Նպատակը
Սովորողներին ծանոթացնել Կոմիտասի երգերին:
Խնդիրները
Զարգացնել սովորողների երաժշտական ճաշակը, երաժշտությունը, մեղեդին  գույների, պատկերների  միջոցով արտահայտելու  կարողությունը:

Երաժշտության ունկնդրում՝ կոմիտասյան երգերի կենդանի կատարումների շարք:

Լեզվագործունեություն՝ բացատրել անծանոթ բառերը, վանկատել և հեգել ստեղծագործությունների միավանկ և բազմավանկ բառերը, բացատրել, պատմել  տեքստի պատկերավոր հատվածները:

Ուսումնական գրականության ցանկ՝
Կաքավիկ
Ձիուկ
Արդյունքը՝ Paint  նկարչական ծրագրով նկարել ստեղծագործություններից հատվածներ, ձայնագրել երգերը և ուսումնական փաթեթը տեղադրել դասարանական բլոգում:

Advertisements
This entry was posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Կոմիտասյան օրեր. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s