Daily Archives: January 5, 2018

Սուրբ Ծննդյան «Ավետիս»

Ընտանեկան նախագիծ: Սուրբ Ծնունդն են շնորհավորում 1-1 դասարանի սովորողները:

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Ամանոր 2018, Երգեր, Ընտանեկան նախագծեր | Leave a comment

Սուրբ Ծննդյան Ավետիսներ

Անակնկալ 1-1 դասարանի ծնողներից:

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Ամանոր 2018, Երգեր | Leave a comment