Daily Archives: February 13, 2018

«Կարդում ենք» ուսումնական նախագիծ. Բարեկենդանը

Թումանյանական օրեր: Ընտանեկան նախագիծ: «Կարդում ենք» ստուգատեսին և Թումանյանական օրերին ընդառաջ Հ.Թումանյանի հեքիաթներն ընթերցում են առաջին դասարանի սովորողների ծնողները: «Բարեկենդանը» հեքիաթն ընթերցում են Մհերի և Անդրանիկի մայրիկները:    

Posted in 2017-18 ուստարի, «Կարդում ենք» նախագիծ, Ուսումնական նախագծեր, Աուդիոհեքիաթներ, Ընտանեկան նախագծեր, Թումանյանական օրեր | Leave a comment