Daily Archives: November 27, 2018

Ուսումնական ճամփորդության նախագիծ

Վայրը՝  «Փոքրիկ Էյնշտեին» ինտերակտիվ գիտական թանգարան: Հասցե՝ Կոմիտասի պող., 40/2 շենք

Posted in 2018-19, Ուսումնական ճամփորդություն, Ուսումնական նախագծեր, Բնագիտական փորձ, Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2018 | Leave a comment