Daily Archives: April 1, 2019

«Զատիկ» նախագիծ

Նախագիծը երկրորդ դասարանցիների համար է։ Advertisements

Posted in 2018-19, Ուսումնական նախագծեր, Զատիկ 2019 | Leave a comment

Ջ․Ռոդարի «Աչքերի գանգատը»

Գիտե՞ք, որ աչքերն էլ են  գանգատվում: Չե՞ք հավատում: Մի անգամ  իմ բախտը բերեց, ես կարողացա լսել, թե ինչպես են նրանք բողոքում:

Posted in 2018-19, Ուսումնական նախագծեր, Ռոդարի + Աղայան | Leave a comment