Daily Archives: April 8, 2019

Ծնողական սեմինար-պարապմունք

Հանդիպման վայրը՝ Արևելյան դպրոց Ապրիլի 12,  ժամը 16:30 -17:30 Օրակարգ Advertisements

Posted in 2018-19, Ուսումնական նախագծեր, Ծնողական ակումբ | Leave a comment