Daily Archives: December 18, 2019

Ամանորյա ձեռագործ խաղալիքներ

Ամանորի նախագծի ընդառաջ սովորողների հետ պատրաստեցինք ամանորի խաղալիքներ: Անհրաժեշտ պարագաներ՝ հաստ կտոր, ասեղ, թել, ուլունք, կոճակ:

Posted in 2019-20, Ամանոր 2020, Դեկտեմբեր 2019 | Leave a comment