Category Archives: Դանիել Սարգսյան

Դիջի գովազդ

Տիգրան Բարսեղյան՝ Դիջիգովազդ Միշել Սահակյան Հեղինակ՝ Մարկ Ավագյան։   Հեղինակ՝ Տիգրան Բարսեղյան։ Հեղինակ՝ Սելինա Արսենյան։ Հեղինակ՝ Դանիել Սարգսյան։  

Posted in 2018-19, Մարկ Ավագյան, Ուսումնական նախագծեր, Սելինա Արսենյան, Տիգրան Բարսեղյան, Դանիել Սարգսյան, Դիջիթեք 2019 | Leave a comment

Անկախության մասին

Պատմում է Դանիել Սարգսյանը:

Posted in 2018-19, Ուսումնական նախագծեր, Դանիել Սարգսյան | Leave a comment

Իմ գրադարանը

Posted in 2017-18 ուստարի, «Կարդում ենք» նախագիծ, Ուսումնական նախագծեր, Դանիել Սարգսյան, Իմ գրադարանը | Leave a comment

Զատիկը իմ ընտանիքում

Ուսումնական գարուն Դանիել Սարգսյան   Անդրանիկ Պողոսյան   Սելինա Արսենյան    

Posted in 2017-18 ուստարի, «Ուսումնական գարուն» նախագիծ, Ուսումնական նախագծեր, Անդրանիկ Պողոսյան, Դանիել Սարգսյան, Զատիկ 2018, Ընտանեկան նախագծեր | Leave a comment

Իմ ընկերը

Պատմում է Դանիել Սարգսյանը:

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Դանիել Սարգսյան, Ես նախագիծ | Leave a comment

Իմ ընտանիքը

Պատմում է Դանիել Սարգսյանը:

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Դանիել Սարգսյան, Ես նախագիծ, Ընտանեկան նախագծեր | Leave a comment

Անհաղթ աքլորը

Պատմում է Դանիելը:  

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Ֆիլմեր, Դանիել Սարգսյան, Թումանյանական օրեր | Leave a comment

Ես

Պատմում է Դանիելը:

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Դանիել Սարգսյան, Ես նախագիծ | Leave a comment

Անհաղթ աքլորը.աուդիոհեքիաթ

Հեղինակ՝  Դանիել Սարգսյան  

Posted in 2017-18 ուստարի, Աուդիոհեքիաթներ, Դանիել Սարգսյան | Leave a comment