Category Archives: Ես նախագիծ

Սեպտեմբերի նախագծերի ամփոփում

Ես նախագծի ամփոփում Բարձունքի հաղթահամրում նախագծի ամփոփում Ուսումնական ամառ նախագծի ամփոփում  

Posted in 2019-20, Հաշվետվություն, Ուսումնական նախագծեր, Սեպտեմբեր 2019, Բարձունքի հաղթահարում, Ես նախագիծ | Leave a comment

Բարև, ես եմ

Ես Բարսեղյան Տիգրանն եմ։ Ես յոթ տարեկան եմ։ Ես սովորում եմ Արևելյան դպրոցի 2-1 դասարանում։ Իմ ուսուցչուհին Հասմիկ Ղազարյանն է։ Իմ ընկերը Ա․Մարկն է։ Ես սիրում եմ լեգոյով զբաղվել, հեծանիվ վարել, լողալ և շախմատ խաղալ։ Ես չեմ սիրում նոթատետրի մեջ … Continue reading

Posted in 2018-19, Ուսումնական նախագծեր, Ես նախագիծ | Leave a comment

Իմ ընկերուհին

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական ձմեռ 2017-18, Սելինա Արսենյան, Ես նախագիծ, Ընտանեկան նախագծեր | Leave a comment

Իմ խաղալիքների հավաքածուն

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական ձմեռ 2017-18, Ուսումնական նախագծեր, Արսինե Կարապետյան, Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2018, Ես նախագիծ, Ընտանեկան նախագծեր | Leave a comment

Իմ խաղալիքների հավաքածուն

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական ձմեռ 2017-18, Ուսումնական նախագծեր, Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2018, Ես նախագիծ | Leave a comment

Իմ ընտանիքը

Posted in 2017-18 ուստարի, Մարկ Ավագյան, Ուսումնական ձմեռ 2017-18, Ուսումնական նախագծեր, Ես նախագիծ, Ընտանեկան նախագծեր | Leave a comment

Իմ ընկերը

Posted in 2017-18 ուստարի, Մարկ Ավագյան, Ուսումնական ձմեռ 2017-18, Ես նախագիծ, Ընտանեկան նախագծեր | Leave a comment

Իմ ընտանիքը

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական ձմեռ 2017-18, Տիգրան Բարսեղյան, Ես նախագիծ, Ընտանեկան նախագծեր | Leave a comment

Իմ տիկնիկների հավաքածուն

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական ձմեռ 2017-18, Ուսումնական նախագծեր, Սելինա Արսենյան, Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2018, Ես նախագիծ, Ընտանեկան նախագծեր | Leave a comment

Իմ ընկերուհին

Պատմում էԱդելլան:

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական ձմեռ 2017-18, Ուսումնական նախագծեր, Ես նախագիծ, Ընտանեկան նախագծեր | Leave a comment