Category Archives: Թումանյանական օրեր

Մարտը

Ա՜խ, է՜սպես էլ գիժ ամիս. Մարդու հանգիստ չի տալիս։ Էսօր ուրախ օր կանի, Վաղը անձրև ու քամի. Առավոտը պայծառ օդ, Կեսօրը մութ ու ամպոտ։ Մին հագնում է սպիտակ, Մին կանաչին է տալիս. Մի օր ցուրտ է, մի օր տաք, Մին … Continue reading

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Թումանյանական օրեր | Leave a comment

«Կարդում ենք» ուսումնական նախագիծ

Թումանյանական օրեր. Ընտանեկան նախագիծ «Ճամփորդները» հեքիաթն ընթերցում է զույգ եղբայրների՝ Ալբերտի և Մարատի մայրիկը:   «Սուտլիկ որսկանը» հեքիաթն ընթերցում են Արենի և Դանիելի մայրիկները:

Posted in 2017-18 ուստարի, «Կարդում ենք» նախագիծ, Ուսումնական նախագծեր, Ընտանեկան նախագծեր, Թումանյանական օրեր | Leave a comment

«Կարդում ենք» ստուգատես.Պոչատ աղվեսը

Թումանյանական օրեր, Ընտանեկան նախագիծ Հեքիաթն ընթերցում են՝ մաս 1-ին՝ Արսինեն և մայրիկը, մաս 2-րդ՝ Սելինեն և մայրիկը:    

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Ուրախիկներ ռադիո, Սելինա Արսենյան, Աուդիոհեքիաթներ, Արսինե Կարապետյան, Ընտանեկան նախագծեր, Թումանյանական օրեր | Leave a comment

«Կարդում ենք» ուսումնական նախագիծ. Բարեկենդանը

Թումանյանական օրեր: Ընտանեկան նախագիծ: «Կարդում ենք» ստուգատեսին և Թումանյանական օրերին ընդառաջ Հ.Թումանյանի հեքիաթներն ընթերցում են առաջին դասարանի սովորողների ծնողները: «Բարեկենդանը» հեքիաթն ընթերցում են Մհերի և Անդրանիկի մայրիկները:    

Posted in 2017-18 ուստարի, «Կարդում ենք» նախագիծ, Ուսումնական նախագծեր, Աուդիոհեքիաթներ, Ընտանեկան նախագծեր, Թումանյանական օրեր | Leave a comment

«Կարդում ենք Թումանյան» նախագիծ

«Կարդում ենք Թումանյան» ուսումնական նախագիծ Մասնակիցներ՝ 1-դասարանի սովորողներ

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Ուսումնական օրացույց, Թումանյանական օրեր | Leave a comment

ԲԶԵԶԻ ԴՊՐՈՑԸ

Վարպետ Բըզեզն ամռան մի օր Դըպրոց բացեց մեծ ծառի տակ Ու հավաքեց թիթեռ, ճանճ, բոռ, Մըժեղ, մըրջյուն, մըլակ, մոծակ… — Գիտե՞ք, ասավ, իմ փոքրիկներ, Պիտի սովրեք, սովրեք անվերջ, Որ իմանաք ինչ է ձեզ պետք, Ինչ կա ձեր շուրջն ու կյանքի … Continue reading

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Թումանյանական օրեր | Leave a comment

Հ.Թումանյան Քամի

  — Ո՜ւ-ո՜ւ-ո՜ւ… Քամին է, քամին, Տես անզգամին. Բերան չունի՝ փըչում է, Թևեր չունի՝ թռչում է, Ձեռքեր չունի՝ քաշում է, Իմ փոքրիկին քըշում է։ Կորի՛, դու քամի, Անպիտան քամի։ Մի վախի, ջանիկ, Փեշըս պինդ բռնի, Ես թող չեմ անի, Քամին … Continue reading

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական ձմեռ 2017-18, Ուսումնական նախագծեր, Թումանյանական օրեր | Leave a comment

Էս էն է

Էս էն տունն է, որ շինել է վարպետ Օհանը: Էս էն ցորենն է, որ պահած է էն տանը, որ շինել է վարպետ Օհանը։   Էս էն մուկն է, որ կերել է էն ցորենը, որ պահած է էն տանը, որ շինել … Continue reading

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Թումանյանական օրեր | Leave a comment

Ընթերցում է Սելինան

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական աշուն, Ուսումնական նախագծեր, Թումանյանական օրեր, Խնկոյանական օրեր | Leave a comment

Ամպն ու սարը

Հ. Թումանյան Ամպը եկավ նստեց սարին, Նստեց սարի սուր կատարին։ — Լըսի՛, պապի՛, ասավ նրան, Լավ օրերըդ անցան, կորան. Խիստ սոսկալի Ցուրտ է գալի։ Ասավ, գնաց։ Սարը կամաց Մտավ սիպտակ Վերմակի տակ։

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Թումանյանական օրեր | Leave a comment