Category Archives: Ուսումնական օրացույց

Ուսումնական օրացույց.հոկտեմբեր

Հոկտեմբերի օրացույց Advertisements

Posted in 2018-19, Ուսումնական նախագծեր, Ուսումնական օրացույց | Leave a comment

«Կարդում ենք Թումանյան» նախագիծ

«Կարդում ենք Թումանյան» ուսումնական նախագիծ Մասնակիցներ՝ 1-դասարանի սովորողներ

Posted in 2017-18 ուստարի, Ուսումնական նախագծեր, Ուսումնական օրացույց, Թումանյանական օրեր | Leave a comment