Category Archives: Սիլվի Պետրոսյան

«Ես կարողանում եմ»

Բնագիտական փորձ «Ծիածան»․ ներկայացնում է Սիլվի Պետրոսյանը։

Posted in 2018-19, Ուսումնական նախագծեր, Սիլվի Պետրոսյան, Ես կարողանում եմ ստուգատես | Leave a comment